მთავარი გვერდი
წიგნები
გაფართოებული სილაბუსები
აკადემიური თარგმანები
საკითხავი მასალები
სახელმძღვანელოები
ანგარიშები და პრეზენტაციები
22.03.2010  
  ფსიქოლოგია და ცხოვრება  

სათაური: ფსიქოლოგია და ცხოვრება

ავტორები: რიჩარდ გერიგი, ფილიპ ზიმბარდო

გამოცემის წელი: 2009

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 854გვ, A4

დაფინანსება: წიგნი გამოიცა თსუ-ს გამომცემლობასთან თანამშრომლობით, OSI -Zug და ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მზარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.


© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, თსუ-ს გამომცემლობა

მოკლე აღწერა: ”ფსიქოლოგია და ცხოვრება” (მე-16 გამოცემა) ფსიქოლოგიის შესავალი სახელმძღვანელოა, რომელიც მომზადებულია სტენფორდის უნივერსიტეტის ემერიტუს პროფესორის, თანამედროვე ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფიგურის - ფილიპ გ. ზიმბარდოსა და სტონი ბრუკის უნივერსიტეტის პროფესორის რიჩარდ ჯ. გერიგის მიერ. წიგნი ”ფიქოლოგია და ცხოვრება” 1990 წლიდან უცვლელად ამერიკის შეერთებული შტატების ნომერ პირველ სახელმძღვანელოდ ითვლება.

სარჩევი:
თავი 1 - ფსიქოლოგიის მეცნიერება ჩვენს ცხოვრებაში
თავი 2 -ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები
თავი 3 - ქცევის ბიოლოგიური საფუძვლები
თავი 4 - შეგრძნებები
თავი 5 - აღქმა
თავი 6 - გონება, ცნობიერება და შეცვლილი მდგომარეობები
თავი 7 - დასწავლა და ქცევითი ანალიზი
თავი 8 - მეხსიერება
თავი 9 - კოგნიტური პროცესები
თავი 10 - ინტელექტი და ინტელექტის შეფასება
თავი 11 - ადამიანის განვითარება ცხოვრების მანძილზე
თავი 12 - მოტივაცია
თავი 13 - ემოცია, სტრესი და ჯანმრთელობა
თავი 14 - პიროვნება
თავი 15 - ფსიქოლოგიური აშლილობები
თავი 16 - პიროვნების ცვლილებების თერაპიები
თავი 17 - სოციალური პროცესები და ურთიერთობები
თავი 18 - სოციალური ფსიქოლოგია, საზოგადოება და კულტურა

download
© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა