მთავარი გვერდი
წიგნები
გაფართოებული სილაბუსები
აკადემიური თარგმანები
საკითხავი მასალები
სახელმძღვანელოები
ანგარიშები და პრეზენტაციები
01.06.2009  
  დემოკრატიზაცია  

ავტორები: გია ჟორჟოლიანი, თამარ ბერეკაშვილი, მარინა მუსხელიშვილი

გამოცემის წელი: 2001

გვერდების რაოდენობა: 193

ფორმატი: A5

საავტორო უფლებების მფლობელი: ფონდი ”ღია საზოგადოება - საქართველო”

მოკლე აღწერა: წიგნი წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს პოლიტოლოგიის სპეციალობის მაგისტრანტებისთვის. მასში გადმოცემულია ის ძირითადი თეორიები და მიდგომები, რომლებიც შემუშავდა უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში პოლიტიკური მეცნიერების სფეროში წამყვან ევროპელ და ამერიკელ მეცნიერთა მიერ. წიგნში განხილული საკითხები გაერთიანებულია ხუთ თავში, ესენია: დემოკრატია და დემოკრატიზაციაის კონცეფციებიდა თეორიები; დემოკრატიზაციის პროცესი, როგორც ტრანზიტი დემოკრატიაზე; დემოკრატიზაცია და ეკონომიკა; დემოკრატია და საზოგადოება და დამოკრატიზაციის თანამედროვე გამოწვევები.

სრული ტექსტი
© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა